(Alltake) Một Takemichi Tri Thức

Số Chương 9
Thể Loại Xuyên Không Đam Mỹ/ Boy Love LGBT+
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện (Alltake) Một Takemichi Tri Thức để ủng hộ tinh thần cho tác giả.