Bản Thảo (Tiểu Thuyết)

Số Chương 1
Thể Loại Huyền Huyễn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Bản Thảo để ủng hộ tinh thần cho tác giả.