Chủ nhân người đừng đùa

Số Chương 4
Thể Loại Tiên Hiệp Hệ Thống Xuyên Không Tu Chân
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Chủ nhân người đừng đùa để ủng hộ tinh thần cho tác giả.