Truyện Chuyện Từng Trải

Số Chương 1
Thể Loại Truyện Ngắn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Chuyện Từng Trải để ủng hộ tinh thần cho tác giả.