Chương 2: Di Sản Ma

Chương 2. Kỳ án Treo cổ [1]

Truyện Di Sản Ma
Lời nhắn: Cố Thiên Ân: Các người nhìn điệu cười của cô ta đi, đây rõ ràng không phải nữ chính, đây là nữ thần kinh. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn! Tôi muốn báo nguy! #quickquiz: Các triệu chứng lâm sàng khi treo cổ? :)
Lời nhắn: Cố Thiên Ân: Các người nhìn điệu cười của cô ta đi, đây rõ ràng không phải nữ chính, đây là nữ thần kinh. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn! Tôi muốn báo nguy! #quickquiz: Các triệu chứng lâm sàng khi treo cổ? :)