Đồng Ý Liệu Còn Kịp-...?

Số Chương 1
Thể Loại Xuyên Không Đam Mỹ/ Boy Love Truyện Ngắn ABO
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Đồng Ý Liệu Còn Kịp-...? để ủng hộ tinh thần cho tác giả.