Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu tác phẩm mới

0
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tu tiên là văn minh tu tiên tồn tại ở các thế giới tu chân trong chư thiên vũ trụ mênh mông này, trong số đó phải kể đến Linh Giả thế giới-nằm ở 3000 thế giới vô biên ngoài, hạ giới của Thương Lan Tiên Giới.

Main chính Dương Lăng Tiêu-khí vận chi tử, thiên tuyển chi nhân của Linh Giả thế giới, là kẻ xuyên việt