Giới Thiệu Truyện

Một chiếc đồng nhân/fanfic về CP Bao Chửng x Chung Quỳ

0
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Nếu bạn là fan của Khai Phong kỳ đàm (2 phiên bản truyện tranh cả cũ và mới + webdrama) và/hoặc Thiên sư Chung Quỳ - phiên bản Âu Dương Chấn Hoa thì bạn có thể sẽ thích chiếc đồng nhân/fanfic này của mình.

CP chính trong truyện: Bao Chửng x Chung Quỳ

Các CP phụ: Bao Chửng x Công Tôn Sách, Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường,...