Giới Thiệu Truyện

Truyện hay đầu tư kỹ lưỡng

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Quần Long Tranh Bá

Nhất Túy Giải Thiên Sầu
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mặt dày pr với các bạn bộ truyện của mình, đầu tư phong phú với nhiều lớp nhân vật, nội dung càng lúc càng hấp dẫn. Văn phong cứng cáp.