Giới Thiệu Truyện

Truyện ma (new) cho ai thích

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Cho dù là loài ma nào đi chăng nữa thì tôi luôn tin chắc rằng ở trong các khu rừng, dù là rừng thưa hay rừng sâu hiểm trở đều tồn tại một thế lực đen tối nào đó ẩn mặt, lúc khuất lúc hiện không bao giờ mình thấy rõ được, chỉ biết rằng mình phải tin luôn sẽ có chuyện tâm linh xảy ra trong các khu rừng đó. Hãy nhớ rằng dù đi đâu trong khu rừng nào thì hãy luôn niệm chú, hay đi thành nhiều người có mang theo bùa yểm trợ sẽ tốt hơn. Hoặc khi thấy một khu rừng nào lạ đứng nên bén mãn tới gần và đi sâu nếu mình không chắc chắn mình hiểu về đường vào trong đó...