Hệ Thống Bắt Ta Ở Trên Hoang Đảo Trận 1 Năm

Số Chương 2
Thể Loại Hệ Thống Xuyên Không
Tình Trạng
Dropped
Độ Tuổi
13+
Đề Cử
2,8 sao (1 lượt)

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Hệ Thống Bắt Ta Ở Trên Hoang Đảo Trận 1 Năm để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.