Holo-Calamity (Tiểu Thuyết)

Số Chương 1
Thể Loại Ma Pháp Light Novel Mạt Thế
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Holo-Calamity để ủng hộ tinh thần cho tác giả.