Kẻ Phi Thường (Tiểu Thuyết)

Số Chương 10
Thể Loại Dị Năng Ma Pháp Tình Cảm Huyền Ảo
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Kẻ Phi Thường để ủng hộ tinh thần cho tác giả.