Chương 4: (Khai Phong Kỳ Đàm x Thiên Sư Chung Quỳ - Phiên Bản Âu Dương Chấn Hoa) Thiên Sư Này Không Ổn Cho Lắm!

Chương 4. Tập 1: Tết Nguyên đán ở Khai Phong - Chương 3: Đêm Giao thừa của Bao Chửng và Chung Quỳ (Phần 1)

Truyện (Khai Phong Kỳ Đàm x Thiên Sư Chung Quỳ - Phiên Bản Âu Dương Chấn Hoa) Thiên Sư Này Không Ổn Cho Lắm!