Chương 5: (Khai Phong Kỳ Đàm x Thiên Sư Chung Quỳ - Phiên Bản Âu Dương Chấn Hoa) Thiên Sư Này Không Ổn Cho Lắm!

Chương 5. Tập 1: Tết Nguyên đán ở Khai Phong - Chương 4: Đêm Giao thừa của Bao Chửng và Chung Quỳ (Phần 2)

Truyện (Khai Phong Kỳ Đàm x Thiên Sư Chung Quỳ - Phiên Bản Âu Dương Chấn Hoa) Thiên Sư Này Không Ổn Cho Lắm!