Truyện Lệ (Belphegor LN)

Số Chương 1
Thể Loại Truyện Ngắn
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Lệ để ủng hộ tinh thần cho tác giả.