Truyện Người hướng nội

Số Chương 1
Thể Loại Tiểu Thuyết Truyện Teen
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Người hướng nội để ủng hộ tinh thần cho tác giả.