Sai lầm kết thúc cuộc đời của tuổi trẻ

Số Chương 1
Thể Loại Truyện Ngắn Đoản Văn/ Truyện Ngắn SE
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Sai lầm kết thúc cuộc đời của tuổi trẻ để ủng hộ tinh thần cho tác giả.