Ta Bỗng Nhận Được Hệ Thống Thăng Cấp

Số Chương 2
Thể Loại Hệ Thống Đô Thị Hài Hước Huyền Ảo
Tình Trạng
Dropped
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Ta Bỗng Nhận Được Hệ Thống Thăng Cấp để ủng hộ tinh thần cho tác giả.