Tổng Chữ
64250
Lượt Đọc
2410
Lượt Thích
150
Bạn chưa đăng nhập! Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể đề cử cho truyện này nhé!