Tên Cày Thuê (Tiểu Thuyết)

Số Chương 5
Thể Loại Đô Thị Truyện Ngắn
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Tên Cày Thuê để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.