Chương 2: Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 2. "Thế chú em có mang "tư trang" hành nghề không?"

Truyện Thằng Phò Và Gã Giang Hồ