Truyện thứ gọi là tình yêu

Số Chương 1
Thể Loại Truyện Ngắn
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện thứ gọi là tình yêu để ủng hộ tinh thần cho tác giả.