Chương 34: Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 34. “Gia Bảo, anh còn những gì chưa nói với em vậy?”

Truyện Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?