Từ Trường Sinh Ta Bắt Đầu Tu Tiên

Số Chương 7
Thể Loại Tiên Hiệp Hệ Thống Xuyên Không
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Từ Trường Sinh Ta Bắt Đầu Tu Tiên để ủng hộ tinh thần cho tác giả.