Xích Diễm (Tiểu Thuyết)

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love Tình Cảm Cung Đấu Ngược
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Xích Diễm để ủng hộ tinh thần cho tác giả.