[Đồng Như và Lan Khuê] Lạc nhau đã 10 năm thanh xuân!

Số Chương 5
Thể Loại Bách Hợp Tiểu Thuyết
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện [Đồng Như và Lan Khuê] Lạc nhau đã 10 năm thanh xuân! để ủng hộ tinh thần cho tác giả.