Gạ bừa qua game, tán nhầm chủ tịch

Số Chương 2
Thể Loại Ngôn Tình
Tình Trạng
Dropped
Độ Tuổi
16+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Gạ bừa qua game, tán nhầm chủ tịch để ủng hộ tinh thần cho tác giả.