Truyện Hạ Xa (illushimina)

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love Truyện Ngắn Đông Phương Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Hạ Xa để ủng hộ tinh thần cho tác giả.