Nhật ký của những ngày sống sót trong dị tới

Số Chương 2
Thể Loại Hệ Thống Xuyên Không Dị Năng Dị Giới
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Nhật ký của những ngày sống sót trong dị tới để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.