Oneshot: Love And Death

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+
Đề Cử
4,5 sao (4 lượt)

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Oneshot: Love And Death để ủng hộ tinh thần cho tác giả.