Trùng phùng kiếp sau.

Số Chương 3
Thể Loại Ngôn Tình Dị Năng Tình Cảm
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Trùng phùng kiếp sau. để ủng hộ tinh thần cho tác giả.