Tổng Tài Ngang Ngược: Hận Nhưng Vẫn Yêu

Số Chương 1
Thể Loại Ngôn Tình Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Tổng Tài Ngang Ngược: Hận Nhưng Vẫn Yêu để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.