Lịch sử tìm kiếm
Kho Truyện Mới

Truyện Mới Cập Nhật

Danh sách những truyện mới sáng tác vừa được cập nhật gần đây tại Vietnovel Origin.

Thần Chiến Triều Trần

29
·
4,8
(1 lượt)
10 Chương
Còn tiếp

Thanh Âm Của Bầu Trời

15
·
3
1 Chương
Còn tiếp

Luân Chuyển - Khứ Hồi

23
·
2
4 Chương
Còn tiếp

Hành Trình Dị Giới

1
1 Chương
Còn tiếp

Phế Hậu Ác Nữ

3
1 Chương
Còn tiếp

Người Điên

11
·
2
2 Chương
Còn tiếp

Người Em Thương Nhất - [HyeT]

52
·
6
·
5
(1 lượt)
2 Chương
Còn tiếp

Bao Giờ Mới Đến Lượt Tôi?

46
·
1
·
3,2
(1 lượt)
4 Chương
Còn tiếp

Nhật Ký Ngôn Tình

25
4 Chương
Còn tiếp

Thế Giới Hóa Đá

59
·
5
·
5
(2 lượt)
1 Chương
Còn tiếp

Cô Nàng Hậu Đậu Của tôi

150
·
8
·
4,4
(2 lượt)
2 Chương
Còn tiếp

1000 Năm Mộng Ảo

99
·
1
·
5
(1 lượt)
6 Chương
Còn tiếp

[ Onepiece ] Ta Cướp Đoạt Mọi Thứ

21
·
3
·
4,6
(2 lượt)
3 Chương
Còn tiếp