Nếu không có CMND thì có thể ko gửi ko?

Viết Truyện
HắcTinhHuyếtNguyệt
HắcTinhHuyếtNguyệt

Em muốn đăng ký làm tác giả nhưng vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì có thể ko gửi CMND ko?


Bình Luận