Em phải làm sao để thay đổi ảnh đại diện ạ?

Xác Thực Thông Tin
25HaLinh05
25HaLinh05

Em không thay đổi được ảnh đại diện ạ. Dù em đã lựa chọn ảnh của mình rồi, ảnh đã hiện lên nhưng khi nhấn cập nhật lại không được.


Bình Luận