Tôi tải ảnh bìa lên nhưng sao hệ thống không cập nhật vậy?

Viết Truyện
meongoc0202
meongoc0202

Tôi đã tải ảnh lên và lưu ảnh, nhưng ảnh bìa vẫn không hiện lên. Mong được giúp đỡ ạ!


Bình Luận