(1 lượt)

Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi

Tình Trạng Hoàn thành
Số Chương 21
Thể Loại Tiểu Thuyết
Độ Tuổi 13+
Tổng Chữ
134044
Lượt Đọc
915
Lượt Thích
15
Bạn chưa đăng nhập! Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể đẩy Vé Hoàng Kim truyện nhé!