Tập Viết Sơ Kỳ

Baby Yêu Đời

@mainguyeenx
  • Đã Viết 219405 chữ
  • Lượt Đọc 28965 lượt
  • Lượt Thích 28 lượt

Giới thiệu

1 người theo dõi
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Lạc vào cõi âm: Đi tìm nhân duyên
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Bí mật ngôi trường ma
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Ông chồng sát thủ ngốc nghếch
mainguyeenx đã bình luận trong truyện Thiên tuyết truyền kỳ
"Cảm ơn bạn đã bình cho truyện của mình thật ra bọ truyện này mình xây dựng nữ chính là …"
mainguyeenx đã bình luận trong truyện Đồng Nhân (Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư) Nhân Duyên Mang Đến Điều Bất Ngờ
" Mọi người xin đến ủng hộ cho mình đi"
mainguyeenx đã bình luận trong truyện Đồng nhân (Hương mật tựa khói sương)Nhuận Ngọc đã có ta ở bên chàng rồi
"Mọi người mời mọi người ghé đến"
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Đồng nhân (Hương mật tựa khói sương) ta đến đây
mainguyeenx đã bình luận trong truyện Đồng Nhân (Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư) Nhân Duyên Mang Đến Điều Bất Ngờ
"Truyện này mình đã viết xong , xin mời độc giả ghé đọc và bình luận ai thích hãy comment …"
mainguyeenx đã bình luận trong truyện Làm Dâu Âm Phủ Em Đã Là Của Tôi Chạy Sao Cho Thoát
"Mình mới viết nên cảm xúc câu chữ còn hạn chế mong bạn thông cảm mình sẽ cỗ gắng để …"
mainguyeenx đã bình luận trong truyện Làm Dâu Âm Phủ Em Đã Là Của Tôi Chạy Sao Cho Thoát
"Mọi người hãy ủng họ sao cho truyện của mình đi"
mainguyeenx đã bình luận chương 64 của truyện Đô Thị Quỷ Ký
mainguyeenx đã bình luận chương 64 của truyện Đô Thị Quỷ Ký
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Kỳ án hoài mộng
mainguyeenx đã trả lời bình luận chương 1 của truyện Đô Thị Quỷ Ký
mainguyeenx đã bình luận chương 1 của truyện Đô Thị Quỷ Ký
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Trọng sinh để em bên anh cả đời
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Đồng Nhân( Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư) Nhân Duyên Mang Đến Điều Bất Ngờ
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Làm dâu âm phủ em đã là của tôi chạy sao cho thoát
mainguyeenx đã tạo truyện mới với tên Thiên tuyết truyền kỳ