Bút Lông Đỉnh Phong

Thanh Y

@thuynguyen
  • Đã Viết 645874 chữ
  • Lượt Đọc 56050 lượt
  • Lượt Thích 3480 lượt

Giới thiệu

22 người theo dõi
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 48 của truyện Cầu Thiên Tích Nở Hoa
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 48 của truyện Cầu Thiên Tích Nở Hoa
thuynguyen đã bình luận chương 160 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 160 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 160 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 160 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 37 của truyện Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)
thuynguyen đã bình luận chương 37 của truyện Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)
thuynguyen đã bình luận chương 37 của truyện Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)
thuynguyen đã bình luận chương 159 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 159 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 159 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 159 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận trong truyện Thanh Y Dao
"Bên kia thấy hoàn rồi mà bên đây vẫn chưa nhỉ"
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 8 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 67 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 67 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 67 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 67 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 67 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 36 của truyện Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)
thuynguyen đã bình luận chương 36 của truyện Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)
thuynguyen đã bình luận chương 19 của truyện Đóa Hoa Nở Hai Lần
thuynguyen đã bình luận chương 19 của truyện Đóa Hoa Nở Hai Lần
thuynguyen đã bình luận chương 12 của truyện Vanilla
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 33 của truyện Là Mộng Hay Ký Ức?
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 32 của truyện Là Mộng Hay Ký Ức?
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 32 của truyện Là Mộng Hay Ký Ức?
thuynguyen đã bình luận chương 66 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 66 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 65 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 158 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 158 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 65 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 18 của truyện Nơi Địa Ngục Vẫy Gọi
thuynguyen đã bình luận chương 18 của truyện Nơi Địa Ngục Vẫy Gọi
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 17 của truyện Tái Sinh
thuynguyen đã bình luận chương 17 của truyện Nơi Địa Ngục Vẫy Gọi
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 64 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 11 của truyện Vanilla
thuynguyen đã bình luận chương 11 của truyện Vanilla
thuynguyen đã bình luận chương 157 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 157 của truyện Thanh Y Dao
thuynguyen đã bình luận chương 64 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 64 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 64 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 14 của truyện Tái Sinh
thuynguyen đã bình luận chương 63 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 63 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
thuynguyen đã bình luận chương 63 của truyện Chung Cư Quỷ Dị