Bút Lông Trung Kỳ

Tiểu Mộc

@Nhi1314
  • Đã Viết 292646 chữ
  • Lượt Đọc 10059 lượt
  • Lượt Thích 833 lượt

Giới thiệu

4 người theo dõi
Nhi1314 đã được thăng cấp lên Bút Lông Trung Kỳ
Nhi1314 đã bị giáng cấp xuống Bút Lông Sơ Kỳ
Nhi1314 đã trả lời bình luận chương 1 của truyện Tổng Hợp Truyện Ngắn Của Tiểu Mộc
Nhi1314 đã trả lời bình luận chương 1 của truyện Tổng Hợp Truyện Ngắn Của Tiểu Mộc
Nhi1314 đã phản hồi đề cử của Nhi1314 trong truyện Thầy Của Anh, Đừng Của Ai
Nhi1314 đã đề cử 5.0 truyện Thầy Của Anh, Đừng Của Ai
Nhi1314 đã phản hồi đề cử của Larissa trong truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã được thăng cấp lên Bút Lông Trung Kỳ
Nhi1314 đã bị giáng cấp xuống Bút Lông Sơ Kỳ
Nhi1314 đã đề cử 5.0 truyện BỔN CUNG CHỌN GIANG SƠN!
Nhi1314 đã tạo truyện mới với tên BỔN CUNG CHỌN GIANG SƠN!
Nhi1314 đã phản hồi đề cử của thuongthuong trong truyện Huyết Mạch Âm Dương
Nhi1314 đã được thăng cấp lên Bút Lông Trung Kỳ
Nhi1314 đã đề cử 5.0 truyện GIẤC MỘNG TÌNH YÊU.
Nhi1314 đã tạo truyện mới với tên GIẤC MỘNG TÌNH YÊU.
Nhi1314 đã đề cử 5.0 truyện HUYẾT MẠCH ÂM DƯƠNG.
Nhi1314 đã tạo truyện mới với tên HUYẾT MẠCH ÂM DƯƠNG.
Nhi1314 đã bình luận chương 86 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 59 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 56 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 47 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 46 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 46 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 45 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 37 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 36 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 36 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 35 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã bình luận chương 35 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã đề cử 5.0 truyện [Truyện ngắn] Vẽ Một Ngôi Sao
Nhi1314 đã bình luận chương 10 của truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?
Nhi1314 đã đề cử 5.0 truyện TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN.
Nhi1314 đã tạo truyện mới với tên TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN.
Nhi1314 đã đề cử 5.0 truyện TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN.
Nhi1314 đã tạo truyện mới với tên TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN.
Nhi1314 đã đề cử 5.0 truyện CHÚNG TA THẬT SỰ CHỈ LÀ BẠN GIƯỜNG?
Nhi1314 đã tạo truyện mới với tên CHÚNG TA THẬT SỰ CHỈ LÀ BẠN GIƯỜNG?