Giới thiệu

Dành cho ai không biết thì tui hiện dùng hai bút danh nha Facebook và Wattpad của tui nghen quý dị, góp ý và ủng hộ nha =33 https://www.wattpad.com/user/Selynthei https://www.facebook.com/Selynthei
Tham gia lúc 14:00 Ngày 24 tháng 8 năm 2022